Arzător de grăsimi termo 9mm

CAZAN PE PELLET LONDRA MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE - PDF Free Download

arzător de grăsimi termo 9mm

AplicaĠia este expandabilă cu încă trei regulatoare SDC. Controlul temperaturii de retur pe cazan se realizează prin alocarea unui circuit de încălzire cu ventil de amestec pentru această funcĠie. Se asigură un plus de temperatură pentru apa caldă menajeră prin direcĠionarea agentului de la cazan spre partea superioară pe durata cererii de ACM, pentru încălzire agentul este direcĠionat spre partea de mijloc a boilerului pentru a păstra stratifcarea úi astfel o temperatură mai ridicată la ACM.

Dacă temp exterioară creúte peste valoarea de referinĠă ajustabilă în gama FuncĠionare în regim răcire: funcĠie de temperatura exterioară úi parametrii setaĠi, regulatorul va comuta sistemul din regim încălzire în regim răcire. Temperatura de comutare a sistemului în regim răcire este ajustabilă úi se setează în regimul de configurare al regulatorului; această valoare se adaugă la valoarea temperaturii de comutare în regimul de lucru vară la care sistemul opreúte complet încălzirea.

arzător de grăsimi termo 9mm

Pentru monitorizarea mediului ambiant se va folosi un umidostat de cameră seria HR-S, vezi pagina ce va comuta funcĠie de umiditatea ambiantă setată. FuncĠii speciale realizabile prin folosirea ieúirilor auxiliare ale SDCN Control pompă de bypass cazan, cu senzor de temperatură montat pe retur.

Control realizabil cu unul din cele 2 ieúiri relee auxiliare úi o intrare auxiliară pentru senzorul de retur.

arzător de grăsimi termo 9mm

Circuitele de încălzire sunt oprite până ce temperatura de retur a cazanului atinge valoarea de referinĠă. Regulatorul asigură funcĠionarea pompei după oprirea arzătorului.

arzător de grăsimi termo 9mm

Control realizabil prin utilizarea celor 2 ieúiri relee auxiliare úi a unei intrări auxiliare pentru al doilea senzor de cazan. Controlul temperaturii apei din butelia de egalizare, folosind o ieúire auxiliară úi un senzor sau doi cu acĠionarea pompei de circulaĠie dintre cazan úi butelia de amestec.

Gratare gaz

Control realizabil prin folosirea unei ieúiri pe releu auxiliare pentru acĠionarea pompei. Nu sunt necesare echipamente suplimentare.

arzător de grăsimi termo 9mm

Arzător de grăsimi termo 9mm realizabil prin anularea unui circuit de încălzire cu ventil de amestec úi alocarea lui pe returul cazanului. Control realizabil prin folosirea unei ieúiri pe releu auxiliare, nu sunt necesare arzător de grăsimi termo 9mm suplimentare.

Asevedeași