Slăbit dealuri împădurite.

Zürich - Wikipedia

slăbit dealuri împădurite

Govora interbelică — anii  Spre Govora duce marele drum bătut, care leagă Muntenia de Ardeal, pe unde au străbătut şi armatele romane. Ori din ce parte al vechiului regat ar fi să vii, e folosită calea ferată ce începe la Piatra-Olt şi duce spre Sibiu. Călătoria e plăcută. De la Piatra-Olt trenul urcă pe valea Oltului, încetul cu încetul terenul se înalţă, până la dealurile de la Drăgăşani.

Viile prind a vrâsta cu porumbiştele; domină apoi numai ele, acoperind coasta dealurilor. Cu cât trenul înaintează cu atâta dealurile cresc; viile se ascund în luminişuri de livezi, iar livezile prind a se amesteca cu poala pădurilor care se lasă cătră Olt. Sunt regiuni care umplu sufletul de mulţumire, nu numai prin sănătoasa arătare a vegetaţiunii variate ci şi prin decorul natural în mijlocul căruia Oltul şi-a croit slăbit dealuri împădurite ieşind din munţi. Gara Govora se află într-un larg peisaj cu semănături.

Autobuze ori trăsuri trase de slăbit dealuri împădurite mărunţei şi iuţi, te transportă în staţiunea balneară la vre-o 12 Km. Drumul pe Pierdere în greutate de 3 kilograme pe săptămână pârâiaşului Hinţia este şi el plăcut. Intrarea în băi nici nu te înspăimântă prin cine ştie ce strânsură muntoasă, nici nu te indispune prin regiuni arse de soare.

Toată vremea adie răcoreala pădurilor de stejar pe la marginea cărora e drumul. Astfel ajungi, nici nu ştii când, în staţiunea de băi Govora, după ce ai trecut de biserica nouă urcată pe un umăr de deal, dominând satul cu căsuţele răsleţe. Biserica Sf. Locul de băi se află ca într-o pâlnie, la m.

De jur împrejur să ridică dea­luri împădurite; fagul intră în luptă pierdere în greutate yt stejarul.

LA CUMPARATURI PT SLABIT - CU GAMI,PAIN,ZBIR,MADALIN

Îmbrăcămintea verde de peste tot, unde îţi îndrepţi privirea, are o mare influenţă liniştitoare. E cu neputinţă ca sănătatea plină a fiinţelor mute să nu deştepte buna dispoziţie chiar în clipe de negură individuală. Verdele păreţilor ce te încon­joară, pe care să sprijină bolla albastră mai adesea sănină, constitue slăbit dealuri împădurite nou în care ajungi, după închisoarea oraşului de peste an. Cătră seară, când soarele loveşte pieziş în mar­ginea pădurei de fag, bronzându-i covorul de frunze uscate, e atâta linişte în Govora încât fumul din ogege se urcă drept în sus, trăgând spre cer o dungă netedă argintie.

Acesta este unul dintre avantajele staţiunii balneare Govora. Cerul cu soarele nu tocmai arzător nici în luna lui Cuptor se ţine destul de îndelung senin; dealurile cu frunzarele verzi ca nişte slăbit dealuri împădurite ce se rostogolesc spre vale; liniştea deplină fie în amiaza ce nu toropeşte, fie mai ales înspre seară, totul e cu neputinţă să nu prefacă dispoziţia ursuză adusă din oraş sau ca tovarăşă a bolii, într-o adâncă mulţumire de viaţă.

Natura îşi exercită puterea ei lecuitoare. Asemenea condiţiuni naturale nu sunt de neglijat când e vorba de însănătoşire, care se capătă nu numai din băi dar şi din condițiunile în care sunt luate.

Nu ajunge până la romani, despre care însă se ştie sigur că folosiră bunăoară apele sărate dela Ocna-Sibiului. De descoperirea izvoarelor minerale de la Govora se leagă numele marelui om de stat  Ion C.

Pe valea Hinţii, unde se află azi Govora, încer­case cineva în să sape un puţ, în speranţă că va da peste petrolul arătat prin oareșcare semne. N-a găsit în abundenţă ce căuta în schimb în puţul săpat s-a adunat apă din adânc, care s-a arătat a conţine iod în cantitate însemnată. Peste acest puţ părăsit au dat în  Ion. Brătianu şi Col. Soarta staţiunii Govora a fost astfel hotărâtă; drept recunoştinţă, busturile celor doi întemeietori ai Govorei stau de veghe în frumosul parc.

slăbit dealuri împădurite

Zürich - Wikipedia

Bustul premierului liberal I. Brătianu inaugurat în anul Bustul medicului general N. Popescu-Zorileanu ridicat în Câţiva ani dearândul Ion. Brătianu a făcut băi de iod în apa adusă la mănăstirea Govora. Întâmplarea aceasta a fost norocul localităţii.

slăbit dealuri împădurite

Convins de minunata influenţă a apei, Ion. Brătianu imediat a luat măsurile indicate. S-a început captarea izvoarelor îndupă studiile vestitului hidrolog Bochet, autorul captării apelor de la Vichy şi Aix-les-Bains. Încă se mai păstrează parte din clădirile făcute lasocotit ca anul întemeierii băilor de la Govora. Condusă cinstit, cu pricepere şi neo­bosit dor de îmbunătăţire, staţiunea Govora repede-repede devine cea dintâi din Vechiul Regat nn.

România înainte de unirea dinîn ce privesc instalaţiile de băi şi întreg confortul modern. Se introduce lumină electrică peste tot; se aduce apă de băut curate și limpede din Valea Otăsăului, de la 5 Km. Hotel Palace, ca un castel, se înalţă cu cele 6 rân­duri deasupra bolţii de frunzar din jur. Hotelul clădit de societate are peste încă­peri. E prevăzut cu tot confortul hotelurilor mari din străinătate: ascensor, calorifer, sală de lectură cu o bibliotecă bogată, sală de radio, apă caldă şi rece etc.

Pe deasupra nu este scump, faţă de ma­rile înlesniri de trai, dintre care nu cea mai puţin importantă sunt băile minerale ce se pot face în hotel. Hotel Palace realizat după planurile arh. Cu toată configuraţiunea regiunii ca o pâlnie, slăbit dealuri împădurite destul spaţiu, pentru ca să nu fie prea îngrămădite clădirile înmulţite pe fiecare an.

De la marginea pădurii din spatele frumoasei vile a silvicultorilor de curând pusă la dispoziţia vizitatorilor, se poate prinde pitorescul staţiunii. Vila Silvicultorilor Nu mai puţin pitoresc este slăbit dealuri împădurite pe alt dâmb mai înăl­ţat, Slăbit dealuri împădurite militar, iar slăbit dealuri împădurite capătul sudic al lo­calităţii se slăbit dealuri împădurite biserica nu de mult isprăvită.

Natura predomină; acoperişurilor de case abea se văd din frunzarul ce le umbreşte. Din jocul forţelor geologice, aici dea dreapta Oltului, sub poala muntelui, a ieşit la iveală un pachet de pături cu sare şi petrol, deci asemănă­toare acelor care, spre răsărit de Dâmboviţa, se întind dealungul Carpaţilor. Pachetul de pături, în dreptul căruia se află Căciulata-Călimăneşti, Olăneşti ori Govora, stră­bătând ca un pinten spre suprafaţa pământului, a prilejit ivirea izvoarelor minerale.

Zona urbană[ modificare modificare sursă ] Zonele din jurul Limmat sunt aproape complet populate zone rezidentiale, industriale, zone comerciale. De asemenea dens construit, locatii expuse la soare și de preferat rezidentiale pe dealuri cu vedere spre Zürich, Waidberg și Zürichberg și secțiunea de jos a pantei pe partea de vest a văii pe Uetliberg. Parcuri mari sunt de asemenea situate de-a lungul lacului Zurichhorn și Enge.

Pentru înţelegerea tăriei apelor de la Govora deci a puterii lor de tămăduire, trebuie să se cu­noască tocmai această norocoasă întâlnire a celor trei elemente minerale care, luate în sine, fiecare în parte sunt tămăduitoare. Se găseşte iod, ală­turea de pucioasă şi de sare: apele aduc cu ele din adânc şi ceva din compoziţia petrolului, pe lângă care curg. Intre formarea petrolului şi apele sărate, iodurate, există de astfel o strânsă legătură. În restul României sau în ţările străine, apele care lecuiesc reumatismele sunt sau numai sărate Sovatasau au mai multă pucioasă Pucioasa ori numai urme de iod.

La Govora apele cuprind toate aceste elemente. Izvoarele iodurate sunt scoase de pierderea de grăsime a gurmalei amare — m.

Dar faptul că apele vin din adânc, din apropierea petrolului, le mai dă încă un mare avantaj. Cercetările ştiinţifice mai din urmă au arătat că lecuirea bolilor nu atârnă numai de natura chimică a apelor minerale pierde în greutate restaurant şi de complexul stărilor fizice în care se află sărurile din acele ape.

Reacţiunea ce se întâmplă în corpul omului cât face baia nu se bizue numai pe existenţa pucioasei, a sării sau a iodului în apă, ci de gradul lor de amestec şi de starea lor coloidală.

Mai importante sunt acele forţe, tainice până mai ieri, cunoscute sub numele de radioactivitate. La Govora, tocmai din cauza acelui pinten de pături care cuprind, cum am spus, şi petrol în ele, apele sunt proaspete, nu fac drum lung de la locul lor de obârşie. Până la faţă n-au avut vreme să piardă prea mult nici din iod, nici din radioactivitate, frântură din forţele puternice care au ajutat la adânc să se formeze petrolul.

Prin urmare, întâmplarea care joacă mare rol în multe a făcut ca să se întrunească într-un singur loc, la Govora, condiţiuni naturale, care aiurea au ajuns răsleţele. Iod, pucioasă, sare, ceva din substanţele organice ale petrolului, toate proaspăt scoase din rezervorul natural dela adânc, deci cu forţe fizice atât de preţioase, sunt concentrate în izvoarele folosite la această staţiune privilegiată, nu numai între cele româneşti, dar şi cele streine.

Iz­voarele sunt bogate, apa captată e îmbelşugată. Rezer­voarele cu o capacitate de peste 4 milioane litri, asigură buna funcţionare a băilor oricât de mari ar fi cerinţele.

Pe lângă ape slăbit dealuri împădurite băi s-a dat şi peste un izvor cu apă bună de băut Izvorul Ferdinand Iuşor mineralizat. Are o acţiune mult asămănătoare apei de Căciulata, căci topeşte cristalii urici, depuşi la încheieturi slăbit dealuri împădurite chiar în rinichi. Folosinţa ei măreşte pe dinlăuntru, efectul băilor făcute. Izvorul Ferdinand I în anii Ce boli se tămăduie la Govora?

Înainte de orice, acele care sunt la noi mai obişnuite de şi adese nesocotite, anume: guta şi reumatismul. Guta este o boală de hrănire. Când organismul îndopat cu toate bunătăţile luate fără măsură, nu poate dovedi să elimine produsele formate prin arderea lăuntrică a hranei, acele produse se adună unde pot, mai ales la încheieturi, stânjenind mişcările, devenite dureroase.

Când nu se bagă de la început în seamă, asemenea otrăvuri neeliminate din corp pot provoca multe turburări în organism.

Navigare în articol

Guta nu este numai boala bunului trai. Ea provine şi dintr-o meteahnă în buna funcţionare a organismului. Arderea nu se face complet ori eliminarea din trup a produselor otrăvitoare este defectoasă. Guta, podagra, este destul de slăbit dealuri împădurite la noi şi din cauză că încă nu am ajuns la gradul de cultură necesar ca să ne dăm seama fiecare de normala funcţionare a trupului. La noi bunăoară nu se cunoaşte ce e gimnastica făcută metodic, zilnic, pentru activarea funcţiunilor hrănirii.

Trăim aşa cum dă Dumnezeu, mâncând în neştire, bând în neştire, fără nici o mişcare alta decât acea de acasă la datorie şi îndărăt. Şi de odată, la o vârstă nu tocmai înaintată, ne trezim cu dureri gutoase. Ne omorâm singuri cu zile. Noroc de apele minerale, cum sunt acelea de la Govora. Luând măsurile din vreme, slăbit dealuri împădurite şi reu­matismele felurite, cu tot alaiul lor de variaţiuni la încheieturi, reumatism muşcular, artritism etc.

Dar iodul şi sulful, slăbit dealuri împădurite ales iodul este socotit printre medicamentele care dau bune rezultate şi împotriva afecţiunilor sifilitice, după cum pucioasa lecueşte exemele, erupţiunile de piele de natură artritică. Varicele atât de des întâlnite la femei, ca urmare a naşterilor cât şi bolile vinelor zise flebite varicoase sunt mult ameliorate slăbit dealuri împădurite băile de la Govora.

Băile de la Govora sunt bune de altfel şi pentru oamenii sănătoşi dar slăbiţi, anemici, osteniţi de munca de peste an. Între compoziţia apei de mare şi acea de la Govora, în esenţial, nu este mare deosebire. Ace­leaşi elemente chimice şi într-o pierderea în greutate pentru piloți şi în alta însă în alte proporţii.

Băile de la Govora pot avea aceiaşi acţiune de întărire, de biciuire a organis­mului lenevit ca şi apa de mare. Liniştea admirabilă din staţiune, aerul ozonizat, vegetaţia bogată, temperatura potrivită, care nu trece de 25° nici în toiul căldurilor de vară, sunt condiţiuni care măresc acţiunea băilor şi la cel bolnav dar şi la cel sănătos. Pentru aceştia mai joacă un rol însemnat şi putinţa escursiunilor.

Natura a dat tot ce putea da, pentru ca viaţa la Govora să fie cu folos dusă şi plăcută; nu ştii cum trece vremea.

Meniu de navigare

Pe lângă ceea ce natura a dat, trebuie ţinut seamă şi de ceea ce a săvârşit omul. În Hotelul Palace sunt instalaţiuni luxoase de băi. Ca şi în staţiunile străine, bunăoară Pistiany unde se duc mulţi români, bolnavul care locuieşte în acel hotel, ieftin, curat, cu toate înlesnirile de trai, poate face băile, scoborându-se cu ascensoriile de la orice etaj în subsol.

Adevăratul stabiliment balnear este o clădire mare; cuprinde cabine şi căzi de faianţă ce se pot ţine într-o curăţenie perfectă. O aripă din această clădire, este rezervată in­stitutului de fizioterapie cu cele mai moderne instalaţii întru nimic inferioare celor similare din străinătate.

Pavilionul central de băi realizat după planurile arh.

slăbit dealuri împădurite

Ernest Doneaud. În fața acestuia se observă bustul premierului I. Brătianu instalat în În primul rând sunt instalaţiunile de inhalaţie şi pulverizaţie cu apa care conţine sare, iod, sulf, după boli.

Astmaticii după o cură la Govora au respiraţia uşurată peste an; cei cu răguşeli să tămăduesc.

slăbit dealuri împădurite

Instalaţiunile sunt asemenea celor vestite de la Reichenhall nu numai ca tehnică dar şi ca apă pulverizată. Pe lângă cele pomenite, mare parte din încăperi sunt folosite pentru electroterapie, adică mărirea slăbit dealuri împădurite apei minerale prin puterea electrică care face ca reacţiunea să fie mai vie, mai folositoare.

Sciaticele dureroase, nevritele, se lecuiesc mai lesne prin aplicarea electricităţii, după cum cu­renţii galvanici întrerupţi sunt indicaţi în paralizii, lenevirea stomacului, a intestinului. Există şi o sală cu mecanoterapie, ca la Karlsbad, iarăşi pentru punerea în activitate a muşchilor. Nu lipseşte nici instalaţiuni de termoterapie, întrebuinţată la nevralgii termoterapie cu lumini albastreinstalaţiuni de diatermie, atât de între­buinţată azi etc.

slăbit dealuri împădurite

După cum se vede cura la Govora nu se bizuie numai pe minunea apelor naturale, ci şi pe in­stalaţiunile moderne pentru folosirea acestor ape mai cu eficacitate. Până şi cură de soare se poate face pe terasele hotelului Palace. Escursie înseamnă mişcare pe drumuri neobişnuite, pentru ca muşchii toţi să se puie în funcţiune nu numai acei folosiţi la mişcările obişnuite.

ionita stefan (i_stefan) on Pinterest

Se înţelege că pentru slăbit dealuri împădurite care nu ştiu alt drum de cât acel de acasă la birou şi înapoi e un ade­vărat exerciţiu obositor, deci excursie, şi preum­blări în parcul băilor. Pe cărări şi scări, printre flori, scobori până în satul din vale de unde pe poteca din faţa Vilei silvicultorilor, te întorci prin pădure de fag, apoi de brad, pe la izvorul Ferdinand, îndărăt la băi. E un drum circular, o excursie adevărată, pentru cel cu muşchii sleiţi din cauza automobilului sau a lenevirii vieţii de oraş.

Cu graduări zilnice se pot face însă drumuri mai lungi care nu sunt lipsite de atracţie. Aşa bunăoară dindărătul Vilei Silvicultorilor te bucuri în apus de soare de jocul de lumină în pădurea de fag care-ţi aminteşte vestitul tablou al lui Andreiescu. Trecând dincolo de Sanatoriul militar, scoborând pe drumul ce duce către Bărbăteşti, pe un dâmb la poale de pădure te odihneşti, privind la jocul norilor pe creasta Stogului.

Asemenea mici excursiuni se pot face zilnic de persoane mai debile; sunt exerciţii minunate care măresc eficacitatea băilor Baba Floarea. Cărăruia duce întâi prin umbroasa pădure de fag, apoi prin aceia, cu miros de răşină, de pini plantaţi. Treci pe lângă ogoare, printre livezi de pruni, te bucuri de verdele păşunilor; de la o fântână prinzi a urca uşor pe o slăbit dealuri împădurite în serpentină, apoi în umbră de copaci, până ce ajungi sus, pe vârf, de unde eşti răsplătit de osteneală prin priveliştea ce se desfăşoară asupra munţilor şi dealurilor nu numai din judeţul Vâlcei.

N-ai nevoie de un drum mai lung pentru a privi spre culmile muntoase ce se ridică aici ca un amfiteatru până-n vârfurile cele mai înalte din Carpaţii sudici. Despicătura Oltului slăbit dealuri slăbit dealuri împădurite arată prin întreruperea crestelor lângă Cozia, iar mai către apus să înalţă imposant nodul Pârangului, gheb uriaş, pe care pădurile, norii şi lumina soarelui pictează tablouri vrâstate.

De urci dealul Baba Floarea după dejun ai tot timpul să te bucuri de schimbarea decorului prin jocul luminii, una din plăcerile peisajelor muntoase văzute din depărtare. Mănăstirea Govora. După cum se ştie, Jud. Vâlcea rivalizează cu Jud. Neamţ din Moldova în privinţa mănăstirilor. Oriunde ar fi mănăstirile sunt centre de ade­menire şi escursii.

Asevedeași